Delfin uppfostran

Se hur delfin ungen följer delfin mamman som en skugga och imiterar varje rörelse.